So sánh sản phẩm

    Dịch vụ tư vấn, thu hồi nợ

    Khách hàng với nhiều lý do như không nắm bắt và hiểu biết đầy đủ về thủ tục pháp lý hoặc cũng có thể vì bận công việc mà không có thời gian theo dõi hối thúc, kiện đòi người nợ. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Văn phòng luật sư Lê Trần sẽ đáp ứng nhu cầu đó cho quý khách hàng. Văn phòng luật sư Lê Trần với luật sư có đội ngũ các luật sư cộng tác, chuyên viên pháp lý,kinh tế hội đủ những phẩm chất đạo đức hành nghề, luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất.