So sánh sản phẩm

Đã có lịch nghỉ tết dương lịch 2018

Ngày đăng : 09:04:29 02-06-2018
Cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên sẽ có đợt nghỉ dài ngày trong dịp Tết Dương lịch 2018.
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, Tết Dương lịch thì người lao động được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2018, người lao động được nghỉ ngày 01/01/2018.


Tuy nhiên, Tết Dương lịch 2018 năm nay sẽ rơi đúng vào ngày đầu tuần, tức là ngày Thứ 2. Vì vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2018 sẽ có đợt nghỉ lễ liên tục như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ/tuần (ngày Thứ 7 và Chủ nhật) sẽ có kỳ 03 ngày liên tục (từ Thứ 7 ngày 30/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018).

Đối với người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ/tuần (ngày Chủ nhật) sẽ có kỳ nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ nhật ngày 31/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018).
Tags: