So sánh sản phẩm

Nhận BHXH 1 lần: Thiệt thòi lớn cho NLĐ và lợi cho Quỹ BHXH

Ngày đăng : 15:37:54 31-08-2017

Đây là nội dung đáng chú ý tại tài liệu ban hành kèm theo Công văn 3758/BHXH-TT ngày 24/8/2017 về việc tăng cường chính sách BHXH.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi: Nhận bảo hiểm xã hội một lần hay để hưởng lương hưu sẽ lợi hơn? Cụ thể như sau:

Ngoài ra, tài liệu ban hành kèm theo Công văn 3758 cũng tiến hành so sánh giữa việc đóng BHXH và gửi tiết kiệm; giữa BHXH với bảo hiểm thương mại nhằm giúp người lao động thấy được những ưu điểm của việc tham gia BHXH so với những loại hình khác.
công văn 3758 https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-3758-BHXH-TT-2017-cong-tac-tuyen-truyen-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-360096.aspx

Tags: