So sánh sản phẩm

Luật sư trợ giúp pháp lý cho “dân oan”
Luật sư Lê Thị Kim Soa, Trưởng văn phòng Luật sư Lê Trần, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, trợ giúp pháp lý cho "Dân oan" tại Nghệ An, Hà tĩnh.
Hoạt động đúng pháp luật, đúng đạo đức nghề nghiệp, không để các thế lực thù địch lợi dụng và hoạt động độc lập.
Địa điểm: Văn phòng Luật sư Lê Trần
Địa chỉ: 07 Nguyễn Du – TP Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 0238.383.5835
Hotline: 091.580.7477 - 097.980.7477
Email: luatletran77@gmail.com
       
Tư vấn trực tuyến